Event: PEN Vlaanderen / Kerndag

Kaart niet beschikbaar

Datum
28/04/2018

Tijd
11:00

AdresPEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International (opgericht in 1921). Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding. Ze zet zich in voor vervolgde auteurs en verzet zich tegen elke vorm van censuur. De filosofie van PEN is toekomstgericht: door bruggen te slaan wil de organisatie een cultuur van vrede bevorderen, waardoor een gunstig creatief klimaat ontstaat voor volgende generaties.

Het lidmaatschap van PEN staat open voor alle erkende schrijvers, redacteurs en vertalers die deze doelstellingen in het PEN-Charter onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, ras, huidskleur of religie. Het letterwoord PEN staat voor ‘poets, playwrights, essayists, editors & novelists’.

Meer info: PEN Vlaanderen