header

Slam Poetry

Als Slam Poetry Kampioene van Antwerpen vertegenwoordigde Carmien in december 2012 de provincie op het Belgisch Kampioenschap te Brussel. Belgisch Kampioen van 2011 Youness Mernissi behield zijn titel, Carmien werd vice-kampioen Slam Poetry van België. In november 2014 stonden Carmien Michels en Charlotte Van den Broeck als vertegenwoordigers van voorronde Leuven in de finale van het Belgisch Kampioenschap. De Waalse Jakbrol won de eerste prijs, Carmien won ditmaal de publieksprijs. In oktober 2015 staat Carmien voor de derde maal in de finale van het Belgisch Kampioenschap.

Slam poetry is een genre dat danst tussen pen en podium. Het vindt zijn oorsprong in rap, speech, poëzie en performance. Anders dan de meeste gedichten in bloemlezingen, zijn slamteksten speciaal geschreven voor het podium. Slammers brengen eigen materiaal, in het algemeen vanuit hun eigen perspectief, zonder attributen of muzikale begeleiding.
Drie adjectieven die de veelomvattende term het dichtst benaderen zijn: toegankelijk, gedreven, en poëtisch. Toegankelijk, in de zin dat een divers publiek in de tekst kan meestappen. Concrete beelden, inspelen op de actualiteit en persoonlijke anekdotes dragen hiertoe bij. Gedreven, omdat de slammer zich genoodzaakt voelt deze kern te uiten. Dit varieert van passies, frustraties, intieme bekentenissen, tot kritiek op sociale, maatschappelijke of wereldse toestanden, maar vertrekt steeds vanuit oprechtheid. Poëtisch, aangezien de tekst een diepere gelaagdheid heeft dan louter een meningsuiting of relaas. De mate van aanwezigheid van stijlfiguren, beeldspraak, ritme en diepgang verschilt van artiest tot artiest. Sommige slammers leggen meer nadruk op de beat, andere op een spectaculaire of interactieve performance, nog andere op de receptie van oude verhalen, et cetera. Een nauwe afbakening is moeilijk te maken in dit sterk uitdijende genre: ook spielereien en verzonnen verhalen met een poëtische ondertoon vinden er hun onderdak.

Is slam poetry nieuw? In de recente geschiedenis beantwoordt de Beat generation aan bovenstaande criteria, en zij niet alleen. Ook de beroemde speech I have a dream van Martin Luther King valt ruimschoots onder de noemer, met zijn gedreven boodschap, de rijke beeldspraak en de vurige, rechttoe rechtaan ‘performance’.
Hoeveel geëngageerde barden, troubadours, volksdichters, gingen al niet aan de slammers vooraf? De term is nieuw, maar slam poetry is misschien wel iets van alle tijden. Het vertoefde lang in een schemerzone, wat maakt dat het gemiddelde publiek in café’s, theaterzalen, cultuurhuizen en festivals aangenaam verrast reageert op deze toegankelijke poëzie en eerlijke performance.